förmånlig

förmånlig
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • förmånlig — • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig • inbringande, lönande, givande, vinstgivande, räntabel, förmånlig, profitabel, remunerativ • billig, förmånlig, rimlig, ekonomisk • gynnsam,… …   Svensk synonymlexikon

  • gunstig — • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig …   Svensk synonymlexikon

  • fördelaktig — fin., bus., econ. • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande •… …   Svensk synonymlexikon

  • gynnsam — • fördelaktig, inbringande, vinstgivande, lönande, förmånlig, räntabel, nyttig, gynnsam, gunstig • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande • lovande, hoppingivande …   Svensk synonymlexikon

  • billig — • facil, måttlig, billig, moderat • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam • billig, förmånlig, rimlig, ekonomisk …   Svensk synonymlexikon

  • givande — fin., bus., econ. • indräktig, inbringande, lönande, givande, lukrativ • fruktbar, bördig, fruktsam, produktiv, givande, lucker • inbringande, lönande, givande, vinstgivande, räntabel, förmånlig, profitabel, remunerativ • framgångsrik, givande,… …   Svensk synonymlexikon

  • passande — • passande, korrekt, ordentlig, moralisk, ärbar, hederlig • gynnsam, förmånlig, fördelaktig, glädjande, passande • lämplig, passande, lämpad, användbar, adekvat, duglig, läglig, lagom, gynnsamm, förmånlig • lämplig • klädsam, snygg, prydlig,… …   Svensk synonymlexikon

  • remunerativ — • inbringande, lönande, givande, vinstgivande, räntabel, lukrativ, förmånlig, profitabel, remunerativ • inbringande, lönande, givande, vinstgivande, räntabel, förmånlig, profitabel, remunerativ …   Svensk synonymlexikon

  • bra — • förtjänstfull, berömlig, bra, utmärkt • förmånlig, fördelaktig, bra, inbringande, lönande, billig, gynnsam …   Svensk synonymlexikon

  • ekonomisk — • billig, förmånlig, rimlig, ekonomisk • dryg, innehållsrik, ekonomisk …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”